Deze pagina, Postduiven door de eeuwen heen
Naar het hok en het kweken
WPD WITTE POSTDUIVEN
............................................ Geschiedenis van de duif:Het creëren van de hedendaagse postduif , gaat vele eeuwen terug;
Dan gaan we naar de rotsduiven (Columba livia) want zij zijn immers de wilde
voorouder van de Postduif van nu.
De Europese rotsduif (Columba livia) die zijn verspreidingsgebied heeft in
W.-Europa, N.-Afrika en via het Midden-Oosten naar India.
Rotsduiven broeden in kolonies, op rotsrichels in grotten en in spelonken.

De duif werd voor het eerst omstreeks 4500 v. Chr. in Mesopotamië (Irak)
gedomesticeerd en werd voornamelijk als offerdier gebruikt.
De duif kreeg bij vele volkeren en in meerdere religies een symbolische betekenis.
Die symbolische betekenis wordt uitgebreid nu bij de gelegenheids-witte postduif
weer opgepoetst.De (post)-duif door de eeuwen heen;
Als boodschapper heeft de (post)-duif eeuwenlang een belangrijke rol vervuld.
Zowel de oude Egyptenaren, Grieken als Romeinen lieten al duiven berichten
overbrengen.
Vooral in tijden van oorlog en rampen werden dikwijls duiven ingezet om snel
belangrijke berichten over te brengen.
Tot ver in de twintigste eeuw gebruikte men de (post)-duiven hiervoor.

Er zijn nu al meer dan 500 verschillende duivenrassen ontwikkeld, waaronder
onze postduif.
Nederland kende twaalf oorspronkelijke, authentieke duivenrassen.
De Gelderse of Arnhemse Slenk, ook wel Trek- en drijfduif genoemd, nog in 1980
en 1995 als enige als uitgestorven werd beschouwd.De zogeheten "torenduiven";
Zijn uiterlijke kenmerken, vliegbeeld en baltsgedrag vertonen grote
overeenkomsten met de tot huisdier gemaakte duiven.
De stadsduiven zijn nog nakomelingen van de zogeheten "torenduiven",
dit waren duiven die eeuwen geleden al in halfwilde staat werden gehouden in
grote torens
(duiventorens).

Deze werden gehouden als status, voor hun mest en het vlees van de jongen.
Deze torens stonden veelal op grote landgoederen, want het houden van duiven
was vooral voorbehouden aan den rijken der aarde.
De duiven moesten hun kostje zelf bijelkaar zoeken, vaak op de akkers van
hongerlijdende en onderdrukte onderdanen.


Verwilderde populaties leven nu verspreid over de hele wereld.
De hobby "Postduiven houden" is tussen 1815 en 1825 ontstaan in België;
Men kwam toen op het idee om een duif te gaan kweken die in staat is snel
op het hok te kunnen terugkeren.
Duiven kunnen probleemloos kilometers lang vliegen zonder veel energie
te verspillen.
Het een van de meest spaarzame dieren ter wereld in dit opzicht.

In alle geledingen van de wereldbevolking worden duiven gehouden en bestaan
er onderlinge contacten.
Marlon Brando de filmster, Kees Kist de voetballer, Koningin Elisabeth
van Engeland, Mike Tyson de bokser, Hans Vultink de biljarter en vele andere
beroemdheden hebben allemaal een ding gemeen postduiven.
Wijlen Prins Bernhard was ook een fervent postduivenliefhebber en de
beschermheer van de postduivensport in Nederland.

Hele volksstammen waaronder zelfs mensen die in Nederland wonen, bijna
24.000 zijn lid van een postduivenvereniging.
Nu, in de 21e eeuw, worden er wereldwijd in meer dan 40 landen de
postduivensport beoefend.

Een getrainde postduif is in staat om grote afstanden en na jaren, het hok terug
te vinden.
Wat ook opvalt is dat duiven vaak zigzaggend naar hun hok terug vliegen.
Maar de prijsvliegers in een prakties rechte lijn naar hun partner (hok) vliegen.Ruim genomen bestaat de postduivensport nu ongeveer 200 jaar;
Een hele historie denken we dan mooi toch, maar er is nog een andere tak van
duivensport die al wel 700 jaar bestaat.
En die over de gehele wereld nog steeds wordt gespeeld.
Dit is de Tilduivensport, denk met name aan de tilduivensport zoals die in
Den-Haag e.o. (nog) wordt beoefend.

En de Amsterdamse befaamde duivenplat, het is gewoon een wereld opzich.
Wel
post duivenliefhebbers, deze hobby duivenmensen hebben het klaar
gespeeld dit op de wereld kaart te zetten.
De Tilduivensport is officeel Immaterieel Erfgoed van de Unesco.Pagina voor links;
Ik ga zeker een link plaatsen over deze, maar ook van andere
soorten van spelwijze met allerlei vrijvliegende sportduiven.
En de vele spelers zijn naast hun lidmaatschap van hun eigen
club, ook lid van de VDS (zie mijn linkpagina voor de site's).Terug naar 200 jaar de postduivensport;
En wat opvalt nu in die 200 jaar, is dat het winnende type steeds
natuurlijker, maar ook kleiner is geworden.
Woog een postduif in de begintijd en vele jaren erna makkelijk
550gr. maar tegenwoordig weegt een winnende postduif hooguit nog 450gr.Welke vraag wordt steevast aan ons liefhebbers gesteld ?
Door een niet duivenliefhebber wordt de vraag zeker gesteld,...............
hoe betaat het dat zo'n duifje over zulke verre afstanden zijn/haar hok terug
kan vinden hé ?????
Dan kom ik met een soortgelijke vraag van,...... ja dat vraag ik me nu af van de
spreeuw of een ooievaar of de
(domme) gans apart hé ???Er is één verschil tussen doormij genoemde "TREK-vogels en de
postduiven, ja wij allen weten het wel.............. ik heb het al genoemd op
deze pagina en mijn beginpagina.Wat graag willen we vertellen over onze mooie hobby........
Hessel Vink